O szkole

Historia i zadania szkoły

2 września 2013 r. swą działalność rozpoczęła Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie. Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest gmina Tuchów. Bardzo duże zainteresowanie potwierdziło potrzebę stworzenia takiej placówki w naszej gminie. Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie jest szkołą publiczną, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Celami Szkoły Muzycznej są:

Aktualnie w roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Muzycznej I stopnia uczęszcza 147 uczniów.Szkoła prowadzi zajęcia w dwóch cyklach nauczania: 4-letnim (dzieci od 8-16 lat) i 6-letnim (dzieci od 5 do 10 lat).Szkoła zatrudnia 26 nauczycieli, którzy uczą gry na następujących instrumentach: fortepian, gitara, flet, saksofon, klarnet, skrzypce, altówka, perkusja, wiolonczela, puzon, trąbka, waltornia oraz przedmiotów teoretycznych: rytmika, kształcenie słuchu, zespół rytmiczny, zespół wokalny oraz chór.

Powstanie i działalność szkoły to zasługa wielu osób dobrej woli. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Władz Gminy Tuchów oraz Dyrekcji Domu Kultury i Wszystkich Pracowników, którzy służą ciągłą pomocą. Słowa wdzięczności należą się również darczyńcom oraz wszystkim osobom, które przyczyniają się do dalszego jej rozwoju.

Lokalizacja:

Placówka ma swą siedzibę przy ul. Jana Pawła II 2 (nad pocztą) oraz na parterze budynku przy ul. Jana Pawła II 4.

Dyrekcja

mgr KATARZYNA BAGNICKA-PATER
powołana na stanowisko dyrektora od 1 maja 2021 roku.

KATARZYNA BAGNICKA-PATER
Muzyk, dyrygent, nauczyciel i organizator. Nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej (od 2017). Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2015) oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2014) oraz administracja i zarządzanie (2016), a także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku administracja i zarządzanie w oświacie (2021).

Współpracowała z wieloma zespołami wokalnymi m.in. Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2010-2016), którego była prezesem, Chórem Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Żeńskim Zespołem Wokalnym SIGMA (2012-2016), którego była współzałożycielem. Jako prelegent i edukator realizowała audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (2014-2016). Pracowała jako koordynator ds. edukacji artystycznej w Filharmonii Gorzowskiej gdzie m.in. odpowiadała za obsługę organizacyjną koncertów, koncertów kameralnych i in. projektów interdyscyplinarnych, prowadziła audycje i zajęcia dla dzieci, a także przygotowała chór dziecięcy oraz odpowiadała za produkcję Musicalu Pinokio. Następnie była specjalistą ds. edukacji muzycznej w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (2017-2020). Była założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Artystycznego Carpathian w Nowym Sączu (2017-2019).

Poprzedni dyrektor:
dr Jan M. Gładysz – organizator Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora w okresie od 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Absolwent Muzykologii KUL w Lublinie. W 2009 roku na macierzystej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych ze specjalnością muzykologia. Od 1980 roku organista w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, a od 2012 roku dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Tuchowie.

(fot. Andrzej Batko Fotografia)
Dyrektor mgr Katarzyna Bagnicka-Pater (fot. Andrzej Batko - Fotografia)

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!