Rada rodziców

Rada rodziców rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Wioletta Zduń

Zastępca:
Ewa Zając 

Członkowie Rady: 
Sabina Siwak

Beata Płachno

Bożena Mazurkiewicz

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. w Tuchowie zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na Komitet Rodzicielski w wysokości 50 zł od ucznia, a w przypadku rodzeństwa po 25 zł od osoby na konto bankowe (38 8627 0001 2023 9003 2466 0001) Rady Rodziców.  Zebrana kwota jak co roku przeznaczana jest na zakup nagród dla uczniów naszej szkoły.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!