Nieobecności Nauczycieli

Informacja o nieobecnościach nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

….

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!