Nieobecności Nauczycieli

Informacja o nieobecnościach nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

….

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!